top of page

„Profesionalizarea îngrijirii la domiciliu în regiunea NE (PID-NE)”

Despre proiect

„Profesionalizarea îngrijirii la domiciliu în regiunea NE (PID-NE)” – finanțat prin P.O.S. D.R.U., Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3. „Acces si participare la formare profesională continuă” ....

Obiective

Obiectiv general – cresterea nivelului de calificare pentru 150 de angajati din domeniul medo-social din regiunea Nord Est, din care 113 femei, prin participarea la programe de calificare in meserii ....

G.P.R.F. Nord Est

G.P.R.F. Nord Est își propune sa creeze la modul practic condițiile optime necesare dezvoltării sistemului de îngrijire la domiciliu, prin asigurarea de personal de specialitate, corespunzător calificat în acest sens....

bottom of page